สถิติการดำเนินงานของธุรกิจ ปี 2565

ธุรกิจที่พักอาศัย

ดิ เอส อโศก
มูลค่าโครงการ
4,612
ล้านบาท
ยอดขาย
100%
ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์
มูลค่าโครงการ
4,211
ล้านบาท
ยอดขาย
100%
ดิ เอส สุขุมวิท 36
มูลค่าโครงการ
5,901
ล้านบาท
ยอดขาย
77%
ดิ เอ็กซ์โทร
มูลค่าโครงการ
3,996
ล้านบาท
ยอดขาย
23%
สันติบุรี เดอะ เรสซิเดนเซส
มูลค่าโครงการ
5,188
ล้านบาท
ยอดขาย
100%
ศิรนินทร์ เรสซิเดนเซส
มูลค่าโครงการ
2,908
ล้านบาท
ยอดขาย
95%

ธุรกิจโรงแรม

โรงแรมที่กลุ่มบริษัทฯ บริหารจัดการเอง
อัตราการเข้าพัก
57%
อัตราค่าห้องพักต่อคืน
5,709
บาท
โรงแรม Outrigger
อัตราการเข้าพัก
64%
อัตราค่าห้องพักต่อคืน
7,296
บาท
โรงแรมในโครงการ CROSSROADSเฟส 1
อัตราการเข้าพัก
66%
อัตราค่าห้องพักต่อคืน
14,120
บาท
โรงแรมของกลุ่มบริษัทฯ และโรงแรมภายใต้กิจการร่วมค้าในสหราชอาณาจักร
อัตราการเข้าพัก
60%
อัตราค่าห้องพักต่อคืน
3,476
บาท

ธุรกิจเชิงพาณิชย์

ซันทาวเวอร์ส
พื้นที่เช่าสุทธิ
63,673
อัตราการปล่อยเช่า
82%
สิงห์ คอมเพล็กซ์
พื้นที่เช่าสุทธิ
58,927
อัตราการปล่อยเช่า
92%
เมโทรโพลิส
พื้นที่เช่าสุทธิ
13,677
อัตราการปล่อยเช่า
92%
เอส โอเอซิส
พื้นที่เช่าสุทธิ
57,000
อัตราการปล่อยเช่า
เปิดเป็นทางการในเดือนกันยายน 2565

ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน

นิคมอุตสาหกรรม เอส อ่างทอง
พื้นที่สำหรับขาย
997
ไร่
ยอดขาย
8%