กิจกรรมที่ผ่านมา

27 พฤศจิกายน 2566
ผลประกอบการ
การแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2566
30 สิงหาคม 2566
ผลประกอบการ
การแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2566
26 พฤษภาคม 2566
ผลประกอบการ
การแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2566
24 พฤษภาคม 2566
ผลประกอบการ
การประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 1/2566
28 เมษายน 2566
ประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
venue: ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
20 มีนาคม 2566
ประชุมแถลงข่าว
14 มีนาคม 2566
ผลประกอบการ
การแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 4/2565
VDO conference